Interessert?

Få mer informasjon – bli kontaktet

Enerett leverandør til produsenter av Grønn Energi – SOLGT

72,0 mill kr
Meget god. Kraftig vekst. Se tekst.
Betal 37 mill. Lån 35 mill

Bedriften er i gassbransjen og forventer kraftig vekst fordi natur-gass er det som forurenser minst av de energikilder som ikke er fornybare. Klimamål, kraftmangel og rekordhøye energi-priser på både petroleum og strøm gjør at EU-kommisjonen nå vil erstatte utslipp fra kull og tungolje med gass. Med økt fokus på gass kan vi oppnå politiske klimamål om grønnere energi innen 2030, og samtidig klare å dekke energibehovet til et velferdssamfunn som er helt avhengig av billig kraft. Selv om politikere også satser på fornybar energi, er det ikke realistisk at energi fra sol, vind og vann skal kunne bli i nærheten av å dekke energibehovet. For det blåser ikke alltid, det er ikke alltid regn, og det ikke alltid sol, og det er i dag heller ikke mulig å lagre energien effektivt. Derfor er naturgass nødvendig for å oppnå klimamålene.

Bedriften forventer kraftig vekst. Før EU-kommisjonenes nye signaler i 2022 var det allerede solgt inn 70 % flere prosjekter enn det som var grunnlaget for dagens overskudd (EBITA) på 9 mill. De nye signalene fra EU gjør at det forventes ytterligere økning. Konkurransesituasjonen er også gunstig fordi de har en uoppsigelig verdensomspennende enerett på service og vedlikeholdstjenester på driftskritisk utstyr for produksjon av naturgass. Kundene, som i hovedsak består av store internasjonale gass- og oljeservice selskaper, er avhengig av bedriftens support, fordi maskinene de bruker i driften trenger periodisk vedlikehold og bedriften har enerett på originaldeler.

Bedriften er veletablert og ligger på Østlandet.  Driften er relativt enkel, og kjøpere trenger ikke erfaring i bransjen. Bedriften har allerede leverdører, kunder og ansatte og den bransjekompetansen som er nødvendig. Dette kan også passe også for deg som har erfaring innen finans, ledelse eller forretningsutvikling. Ledelsen vil gjerne fortsette, men det er ikke noe krav. Selgerne kan vurdere å hjelpe kjøpere med lån.

Ring Svein Hedløy på 922 58 685 eller send epost til svein.hedloy@sunbeltnetwork.com for mer informasjon.