Interessert?

Få mer informasjon – bli kontaktet

Service og Vedlikehold

72,0 mill kr
9,0 MNOK i 2020. Stor vekst solgt nå
Betal 37 mill. Lån 35 mill

Stor vekst i årene fremover fordi nye prosjekter er allerede solgt. Bedriften har verdensomspennende enerett på service og vedlikeholdstjenester på driftskritisk utstyr for produksjon av naturgass.  Kundene, som er pengesterke konsern, er avhengig av bedriftens support, fordi maskinene de bruker i driften trenger periodisk vedlikehold.  Liten konkurranse på grunn av eksklusiv enerett.  Fremtiden for gassproduksjon er spennende (både på kort og lang sikt) fordi samfunnet i økende grad fokuserer på miljøvern, og fordi gass forurenser vesentlig mindre enn olje. Lønnsomheten er derfor voksende, og det er allerede solgt inn flere nye langsiktige prosjekter som forventes å gi stor økning i salg i årene fremover. Enkel drift i veletablert bedrift på Østlandet. Kjøpere trenger ikke erfaring i bransjen. Bedriften har allerede leverdører, kunder og ansatte og den bransjekompetansen som er nødvendig. Dette kan også passe også for deg som har erfaring innen finans, ledelse og forretningsutvikling. Ledelsen vil gjerne fortsette, men det er ikke noe krav. Selgerne kan vurdere å hjelpe kjøpere med lån.

Ring Svein Hedløy på 922 58 685 eller send epost til svein.hedloy@sunbeltnetwork.com for mer informasjon.