Interessert?

Få mer informasjon – bli kontaktet

Bygg og eiendom: Oppføring, utvikling og salg

9,7 mill. kr. - inkl. fast eiendom
2,0 mill kr (2020)
Betal 7,2 mill kr, lån 2,5 mill kr

Spennende virksomhet som driver med oppføring, utvikling og salg av bygninger er nå til salgs. De ansatte håndverkerne bygger for både for egen virksomhet og for andre.  Virksomheten hadde en lønnsomhet på 2,0 millioner kroner i 2020.  Bedriften har nå også kjøpt tomter som de utvikler før salg, og har en egenkapital på 2,2 mill kroner på disse tomtene.  Det er innhentet takst på overskudd på 7,3 millioner kroner på salg av eiendommene når de er ferdig utbygget.  Eieren må selge på grunn av helseproblemer, og kan vurdere å hjelpe med selgerfinansiering for å få en rask avklaring.

Ring Svein Hedløy på 922 58 685 eller send epost til svein.hedloy@sunbeltnetwork.com for mer informasjon.