Interessert?

Få mer informasjon – bli kontaktet

Import forbruksvarer bedriftsmarkedet

1,0 mill kroner
Meget god
Norge

Stor internasjonal aktør er allerede i ferd med å etablere seg i Norge, og er nå på jakt etter noen som vil koordinere den videre utviklingen.  Du får enerett i Norge for konseptet og produktene. Dokumenterte resultater i mange land.  Produktet selges ikke til privatmarkedet, og er forbruksvare for bedrifter i byggebransjen (B2B), som gir deg mulighet for gjentatte salg når en kunderelasjon er etablert.  Produktet er enkelt, og du trenger ingen tidligere erfaring med produktet eller markedet.  Alternative produkter har allerede et stort marked i Norge i dag.  Men du får produkter som er vesentlig mer kostnads-effektive enn dagens norske alternativer.  Sammenlignet med konkurrentene får du derfor mulighet til bedre marginer, og du kan samtidig levere til lavere priser.  Den internasjonale aktøren vil gi opplæring i erfaringene med hvordan du raskt kan bygge opp et nytt nasjonalt marked. Dette passer for deg som vil vokse hurtig. Sammenlignet med markedspotensiale, krever dette lite startkapital.  Du kan etablere en arbeidsplass der du bor, som leverer til hele landet.

Ring Svein Hedløy på 922 58 685 eller send epost til svein.hedloy@sunbeltnetwork.com for mer informasjon om denne spennende muligheten.