Verdivurdering - Pris bedrift - Vis potensialet

Få en verdivurdering fra Sunbelt, når du skal selge bedriften din. Trykk her hvis du vil snakke med oss om verdivurdering av bedrift.. Erfaringen viser at dette et viktig beslutningsgrunnlag, hjelper deg med salget, og viser hvordan du får en bedre pris. Sunbelts verdivurdering er også nyttig ved fusjoner eller når bedrifter er en del av et arveoppgjør.

Sunbelts verdivurdering - Beslutningsgrunnlag før du selger

Sunbelts verdivurdering besvarer selgerens spørsmål: "Kan jeg få akseptabel pris?" Erfaringsvis bruker mange eiere lang tid på beslutningen om å selge bedriften. De fleste bedriftseiere vet ikke hva bedriften deres er verdt, og dette gjør det vanskelig å vurdere om de vil selge. Vår vurdering gir deg beslutningsgrunnlag når du vurderer salg.

Sunbelts verdivurdering - Salgsdokument mens du selger

Vår analyse svarer kjøperen på hans sentrale spørsmål: «Hvilket økonomisk overskudd kan man forvente i bedriften?» Sunbelts verdivurdering beregner en justert økonomisk lønnsomhet, som viser sannsynlig fremtidig overskudd. For kjøperne er fremtidig lønnsomhet viktigere enn gamle regnskapstall. Kjøper får vanligvis et vesentlig riktigere inntrykk av lønnsomhetspotensialet i vår analyse, enn de får av gamle regnskapstall. Vi justerer for forhold i regnskapet som ikke har betydning for fremtidig kontantstrøm. Dette gir et mer reelt bilde av potensial. Ofte bedrer dette salgsprisen.

Sunbelts verdivurdering - Beslutningsgrunnlag i forhandlinger

For å være dyktig i prisforhandlinger trenger man å vite hva som er bedriftens markedspris. Med Sunbelts verdivurdering vil du unngå å avslå et godt pristilbud, fordi du ikke visste reel markedsverdi. Du vil også unngå å akseptere et lavt bud, fordi du ikke visste at markedsverdien var høyere.

Pris bedrift - Hvordan er Sunbelts verdivurdering annerledes

Sunbelts verdivurdering gir en dypere analyse enn andre som finnes på markedet. I Norge domineres markedet av rapporter med mange sider med grafer og nøkkeltall, uten å gi noe tilleggsinformasjon utover offisielt tilgjengelige regnskapstall fra Brønnøysund-registeret. Ofte har de ingen analyse av hva som egentlig ligger bak regnskapstallene. Vår oppfatning er at en seriøs vurdering kun kan ferdigstilles etter en grundig analyse av bedriften, og av realiteten bak tallene i regnskapet. Vi analyserer hvorfor regnskapstallene oppsto, og vi kan dermed gi en analyse av sannsynlig fremtidig lønnsomhet. For eksempel kan en bedrift med underskudd kan ha stor markedsverdi, hvis underskuddet er forårsaket av at eierne har investert for å skape fremtidig lønnsomhet.

Utarbeidelse av en verdivurdering krever erfaring, statistisk dokumentasjon og faglig kunskap. Mange som utarbeider prisvurderingene har teoretisk kunnskap om metoder for verdivurderinger, men mangler statistiske erfaringstall eller erfaring fra reelle transasjoner. Sunbelt har lang erfaring med reelle salg i det norske markedet, samt tilgang på databaser med prisstatistikk fra reelle transaksjer i de fleste bransjer og nisjer. Vi vet også hvordan reelle multiplikatorer innenfor samme bransje endrer seg i forhold til salgsvolum. Prisen på en liten bedrift og et børsnotert selskap i samme bransje må beregnes på svært forskjellige måter.

Sunbelts verdivurdering unngår bruken av lettvinte, men dessverre upresise, tommelfinger-regler. Vi ser dessverre at verdien på bedrifter ofte forsøkes fastsettes gjennom en faktor i forhold til for eksempel salg eller EBITA. Andre tror at prisen avhenger av selgers investering i bedriften, eller innkjøpsverdien på selskapets eiendeler. Vi ser dessverre mange eksempler på at slike tilnærming gir svært feilaktige verdivurderinger.

Realiteten er at prisen avhenger svært mye av finansiering og av hvordan betaling gjøres. Avtaler om betaling gjennom for eksempel selgerfinansiering eller earnout har stor betydning for endelig pris. Pris på bedriften avhenger også av transaksjonsformen, dvs om det er innmatssalg eller aksjesalg. I tillegg kan man øke bedriftens salgspris gjennom taktiske vurdering av hvordan eiendeler og gjeld håndteres i transaksjonen. Man skal være oppmerksom på at mange verdivurderinger i markedet ikke tar dette med i betraktningen. De fleste verdivurderinger i markedet lar disse spørsmålene stå helt åpne. Sunbelts verdivurdering analyserer dette grundig, fordi vi har erfart hvor viktig dette er.

Sunbelt er den eneste norske bedriftsmegleren med komptanse innen MBA i finans, siviløkonomi samt spesialutdanning innen verdivurdering av små og mellomstore bedrifter.
Sunbelt Bedriftsmegling
Sunbelt Bedriftsmegling
Ullernchausseen 119
0284 Oslo
T: (+47) 4000 3486
Vil du bli kontaktet?
*
*
*
Nyhetsbrev

Meld deg på her!